Sketches (IV)

En aquest post us mostraré els dibuixos que he fet en diferents localitzacions des de finals d’octubre del 2016 a començaments del 2017.
La majoria els he dibuixat a pobles del Maresme sud, als voltants de casa. D’altres són de Barcelona.

En este post os mostraré los dibujos que he hecho en diferentes localizaciones desde finales de octubre a finales del 2016 a principios del 2017.
La mayoría los he dibujado en pueblos del sur del Maresme, alrededor de casa. Otros son de Barcelona.

I will show you in this post the sketches I drew from the end of October 2016 to the beginning of 2017
Most of the sketches were drawn in some villages in the South Maresme region around my hometown. The other ones were drawn in Barcelona.

 

El 23 d’octubre de 2016 es va celebrar el 48 Open House Bcn. L’organització va convidar als Urbansketchers a dibuixar en alguns dels edificis emblemàtics que eren oberts al públic.
Vaig anar a la Casa Mulev Afid, seu del Consolat de Mèxic a la ciutat.

El 23 de octubre de 2016 se celebró el 48 Open House Bcn. La organización invitó a los Urbansketchers a dibujar en algunos de los edificios emblemáticos que abrían sus puertas al público.
Fui a la Casa Mulev Afid, sede del Consulado de México en la ciudad.

On the October 23rd the 48 Open House Bcn was hold. The event organisers invited the Urbansketchers to draw in some of the symbolic buildings that where open to the public.
I went to the Mulev Afid House, the Mexican Consulate in Barcelona.

 

mulev_afid_foto

urbansketch

El 28 d’octubre vaig dibuixar Can Banús. És una bonica masia envoltada d’un jardí fantàstic on hi ha la seu del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.

El 28 de octubre dibujé Can Banús. Es una bonita masía rodeada de un fantástico jardín sede del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.

On the October 28st I drew Can Banús. It is a beautiful country house that holds the “Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt” (Museum-Archive of Vilassar de Dalt).

 

banus_foto

urbansketch

El 30 d’octubre es va celebrar el Big Draw BCN 2016. Vaig assistir, amb molts altres companys sketchers, al taller que van fer el Swasky, la Maru i el Santi Sallés als terrats de la Basílica de Santa Maria del Mar.
Vaig fer dos dibuixos. Una panoràmica de la ciutat amb llapis de colors i un detall amb bolígraf amb tres colors diferents.
El límit de temps i el fet de no poder utilitzar aquarel·les va ser un repte per mi però m’ho vaig passar molt bé.

El 30 de octubre se celebró el Big Draw BCN 2016. Asistí, con otros muchos compañeros sketchers, al taller que impartieron Swasky, Maru y Santi Sallés en las terrazas de la Basílica de Santa María del Mar.
Hice dos dibujos. Una panorámica de la ciudad con lápices de colores y un detalle con bolígrafo con tres colores diferentes.
El límite de tiempo y el hecho de no poder utilizar acuarelas fue un reto para mi pero me lo pasé muy bien.

On the October 30th it was the Big Draw BCN 2016. I attended the Swasky, Maru and Santi Sallés workshop, which was held on the Basílica de Santa Maria del Mar rooftops.
I drew two sketches. A panoramic view of Barcelona made with colour pencils and a detail made with three different colour pens.
There was a limited time to draw and only dry media were aloud to use so that was challenging for me because I much more comfortable working with watercolours. Even though I enjoyed the experience a lot.

 

urbansketch

urbansketch

1 de novembre de 2016. Al sud de Premià de Mar, tot just a l’entrada del poble per la N-II, es veu Can Malet i al seu costat la fàbrica Metalogenia amb la Serralada Litoral al fons.

1 de noviembre de 2016. Al sur de Premiá de Mar, justo a la entrada del pueblo por la N-II se puede ver Can Malet y a su lado la fábrica Metalogenia con la Serralada Litoral al fondo.

November 1st 2016. In the south of Premià de Mar, just at the entrance of the town by the N-II road you can see “Can Malet” and the Metalogenia factory next to it with the Coastal Mountain Range on the background.

 

can_malet_foto

urbansketch

13 de novembre de 2016. Dia molt ennuvolat però sense vent i amb una temperatura molt suau per l’època de l’any. Temps ideal per anar fins a l’espigó de Llevant de Vilassar de Mar a dibuixar.

13 de noviembre de 2016. El día se levantó nublado pero sin viento y con una temperatura muy suave para la época del año. Tiempo ideal para ir hasta el espigón de Llevant de Vilassar de Mar a dibujar.

November 13rd 2016. It was a cloudy but windless day. The temperature was warm, despite the season. An ideal weather for a sketching session from the Llevant breakwater in Vilassar de Mar.

 

vilassar_foto

urbansketch

 

 

20 de novembre de 2016. Vaig tenir el plaer de compartir una sessió de dibuix amb altres companys i companyes sketchers i amb els magnífics ceramistes d’El Torn Barcelona – The International Hub of Ceramics.

20 de noviembre de 2016. Tuve el placer de compartir una sesión de dibujo con otros compañeros y compañeras sketchers y con los magníficos ceramistas de El Torn Barcelona – The International Hub of Ceramics.

November 20th 2016. It was a pleasure to share today’s morning sketching session with other sketchers and a great group of ceramicists in The International Hub of Ceramics El Torn Barcelona.

urbansketch

 

26 de novembre de 2016. Trobada d’sketchers a Vilassar de Mar. Va fer molt mal temps però vam poder dibuixar una mica.

26 de noviembre de 2016. Encentro de sketchers en Vilassar de Mar. Hizo muy mal tiempo pero pudimos dibujar un poco.

November 26th 2016. Sketcher meet-up in Vilassar de Mar. The weather was terrible but we could draw a little.

urbansketch

 

3 de desembre de 2016. Dia núvol a Premià de Dalt. Dibuixat des de la Pujada de l’Església mirant cap al carrer de l’Església.

3 de diciembre de 2016. Día más nublado en Premià de Dalt. Dibujado desde la Pujada de l’Església mirando hacia la calle de la Església.

December 3rd 2016. It was a cloudy day in Premià de Dalt. I draw the scene from the Pujada de l’Església Street looking to the Església Street.

pdalt_foto

urbansketch

 

 

6 de desembre de 2016. Sol i temperatura molt agradable, temps ideal per dibuixar.
Des del costat del Camp de Futbol Xevi Ramon de Vilassar de Mar mirant cap al Montcabrer i Burriac.

6 de diciembre de 2016. Sol y temperatura muy agradable, tiempo ideal para dibujar.
Desde un lado del Campo de Fútbol Xevi Ramon de Vilassar de Mar mirando hacia el Montcabrer y Burriac.

December 6th 2016. It was a sunny and warm day, ideal for sketching.
The scene was drawn in Vilassar de Mar from the Xevi Ramon Football pitch side looking to the Montcabrer and Burriac.

montc_burriac

urbansketch

 

8 de desembre de 2016. Dibuix fet a la Plaça del Mercat Vell del Masnou tot gaudint d’un temps gairebé primaveral.

8 de diciembre de 2016. Dibujado en la Plaça del Mercat Vell en El Masnou disfrutando de un tiempo casi primaveral.

December 8th 2016. Sketch drawn in the Mercat Vell Square while enjoying the almost spring-like weather in El Masnou.

fotomercatv

urbansketch

 

 

10 de desembre de 2016. Premià de Dalt és un poble molt fotogènic amb un casc urbà de carrers estrets i costeruts. Dibuix del Carrer de l’Església.

10 de diciembre de 2016. Premiá de Dalt es un pueblo muy fotogénico con un casco urbano de calles estrechas y empinadas. Dibujo de la Calle de la Iglesia.

December 10th 2016. Premià de Dalt is a quite photogenic village. Narrow and steeps streets are typical from its old town. This is the Església Street.

foto_esg_pdalt

urbansketch

 

18 de desembre de 2016. Matí rúfol. Em vaig quedar a Premià de Mar i vaig dibuixar Can Manent.

18 de diciembre de 2016. Me he quedé a Premiá de Mar y dibujé Can Manent.

December 18th 2016. It was an overcast morning. I stayed in Premià the Mar and drew “Can Manent”.

manentfoto  capcalera

 

24 de desembre de 2016. Vaig dibuixar a Premià de Dalt. Can Berlanga-Can Rosselló.

24 de diciembre de 2016. Dibujé en Premià de Dalt. Can Berlanga-Can Rosselló.

December 24th 2016. I drew in Premià de Dalt. Can Berlanga-Can Rosselló.

berlanga_ross_pdalt_foto

urbansketch

 

26 de desembre de 2016. Passejada per la muntanya i dibuix de La Cisa.

26 de diciembre de 2016. Paseo por la montaña y dibujo de La Cisa.

December 18th 2016. I went for a short hike to the mountains and some drawing in La Cisa.

cancisafooto

urbansketch

 

1 de gener de 2017. Primera excursió i primer dibuix de l’any. Vaig pujar caminant a Vilassar de Dalt i vaig trobar un racó perfecte just davant de La Caseta.

1 de enero de 2017. Primera excursión y primer dibujo del año. Subí andando a Vilassar de Dalt i encontré un rincón perfecto justo delante de La Caseta.

January 1st 2017. It was the first hike and the first sketch of the year. I walked up to Vilassar de Dalt and found a perfect retreat just opposite to La Caseta.

caseta_foto

urbansketch

 

6 de gener de 2017. Can Cabot des de l’Av. de l’Arquitecte Eduard Ferrés a Vilassar de Mar.
La Masia original és del segle XVIII. Estava envoltada de terres de conreu però actualment és una zona completament urbanitzada en ple centre de la població.

6 de enero de 2017. Can Cabot desde la Av. de l’Arquitecte Eduard Ferrés en Vilassar de Mar.
La Masia original es del siglo XVIII. Estaba rodeada de tierras de cultivo pero actualmente es una zona completamente urbanizada en pleno centro de la población.

January 6th 2017. I drew Can Cabot House from the Arquitecte Eduard Ferrés Avenue in Vilassar de Mar today.
The original country house dates from the 18th century. The house was surrounded by a crops’ property, but nowadays it is a complete built-up area just in the heart of the town.

cancabot_foto

urbansketch

 

7 de gener de 2017. L’avantatge de sortir aviat els dies festius al matí és que pots gaudir en solitud dels espais públics. Plaça de l’Església, El Masnou.

7 de enero de 2017. La ventaja de salir por la mañana temprano los días festivos es que puedes disfrutar de los espacios públicos en solitario. Plaza de l’Església, El Masnou.

December 7th 2017. The advantage of going out early in the morning in public holidays is that you can enjoy the public places all alone. Església Square, El Masnou.

p_esglesia_masnou_foto

urbansketch

 

 

Anuncis