Sketches (I)

En aquest post us vull mostrar alguns dels sketches que he dibuixat últimament amb una breu explicació de l’espai i el moment en que van ser dibuixats:

En este post os quiero mostrar algunos de los sketches que he dibujado últimamente con una breve explicación del espacio y el momento en que fueron dibujados:

In this post I want to show you some sketches I have lately drawn with a short review about the place and the moment they were drawn:

UrbanSketch
Casa del Marquès. | Casa de El Marqués. | El Marqués House.

La Casa del Marquès, El Masnou (Barcelona)

Diumenge al matí, mig ennuvolat.
Aquest edifici, d’estil neoclàssic, formava part de la finca Bell Resguard. Està en una zona residencial molt bonica.
El propietari, Romà Fabra i Puig, Marquès del Masnou, va ser un gran mecenes pel municipi.
Actualment a la casa hi ha un viver d’empreses de l’Ajuntament.
De la finca original se’n conserven la casa, el mirador i els jardins convertits actualment en el Parc del Llac.

Casa del Marquès, El Masnou (Barcelona)

Domingo por la mañana, medio nuboso.
Este edificio, de estilo neoclásico, formaba parte de la finca Bell Resguard. Está situado en en una bonita zona residencial.
El propietario, Romà Fabra i Puig, Marqués del Masnou, fue un gran mecenas para el municipio.
Actualmente en la casa hay un vivero de empresas del Ayuntamiento.
De la finca original se conservan la casa, el mirador y los jardines convertidos actualmente en el Parc del LLac.

Marquès House, El Masnou (Barcelona)

Sunday morning, it was partly cloudy.
This neoclassical building was part of the Bell Resguard state. It is located in a beautiful residential area.
The owner, Romà Fabra i Puig, Marquis of El Masnou, was an important patron in the town.
Nowadays the house is a SME incubator managed by the City Hall.
From the original state, the house, the lookout point and the gardens (currently, the Parc del Llac) are still preserved.

urbansketch
Parc de Can Rafart. | Parque de Can Rafart. | Can Rafart Park.

Parc de Can Rafart, Vilassar de Dalt (Barcelona)

Al fons, l’antiga Masia de Can Riera que l’any 1699 va passar a ser propietat de Francesc Bassols i Rafart a qui està dedicada una placa a l’entrada del parc que diu:
“A la memòria del Capità Francesc Bassols i Rafart mort heroicament en la defensa de Barcelona l’11 de Setembre de 1714. 11-IX-1995”.
El parc és molt bonic i el diumenge a primera hora del matí és molt tranquil.

Parque de Can Rafart, Vilassar de Dalt (Barcelona)

Al fondo, la antigua Masia de Can Riera que en el año 1699 pasó a ser propiedad de Francesc Bassols i Rafart a quien está dedicada una placa en la entrada del parque que dice: (“A la memoria del Capitán Francesc Bassols i Rafart muerto heroicamente en la defensa de Barcelona el 11 de Septiembre de 1714. 11-IX-1995”)
El parque es muy bonito y el domingo, a primera hora de la mañana está muy tranquilo.

Can Rafart Park, Vilassar de Dalt, Maresme (Barcelona)

The Can Riera ancient house it is in the background. Francesc Bassols i Rafart became the owner of the building in 1699.
There is a plaque at the entrance of the park that says: “In memory of Captain Francesc Bassols i Rafart who died heroically in the defence of Barcelona on September 11, 1714. 11-IX-1995”.
The park it is beautiful and very quiet on Sunday early morning.

urbansketch

Platja de Bellamar. | Playa de Bellamar. | Bellamar beach.

urbansketch
Masia Ribas.

Vista des de l’espigó de la Platja de Bellamar mirant cap a Barcelona i Masia Ribas (Premià de Mar)

El dia era molt assolellat però va començar a fer un fort vent i vaig haver de marxar a corre-cuita perquè feia fred.
Vaig decidir endinsar-me pels carrers del poble fugint del vent i vaig anar a petar a la Masia Ribas. Vaig posar-me en un racó assolellat i arrecerat del vent on podia veure força bé part de la casa.
La Masia és un edifici senyorial construït l’any 1881 enmig d’un gran jardí. Antigament estava voltat d’un gran terreny, ara és en un carrer de la població enmig de cases i edificis. Va ser declarada Bé Cultural d’Interès Local per l’Ajuntament de Premià de Mar. Actualment hi ha una escola privada.

Vista desde el espigón de la Playa de Bellamar mirando hacia Barcelona y Masía Ribas (Premià de Mar)

El día era muy soleado pero empezó a hacer un fuerte viento y tuve que irme deprisa porque hacía frío.
Decidí caminar por las calles del pueblo huyendo del viento y fui a parar a la Masía Ribas. Me situé en un rincón soleado y protegido del viento donde se podía ver bastante bien parte de la casa.
La Masía es un edificio señorial construido en 1881 en medio de un jardín. Antiguamente estaba rodeada de un gran terreno, ahora está en una calle de la población en medio de casas y edificios. Fue declarada Bien Cultural de Interés Local por el Ayuntamiento de Premià de Mar. Actualmente es una escuela privada.

Bellamar Beach, view from the breakwater looking to Barcelona and Masia Ribas (Premià de Mar)

The day started sunny but later became very windy so I quickly had to move because it was cold.
I decided to walk by the town streets in order to avoid the wind and I ended up just in front of the Masia Ribas. I placed myself in a sunny corner protected from the wind where I could see the house quite well.
The Masia is a stately building built in 1881 in the middle of a garden. In the past it was surround by a big piece of land, nowadays it is in a town street among other houses and buildings. It was declared Local Cultural Asset by the City Hall. Nowadays it is a privated school.

Urban sketch
Mirant al mar des de Premià de Dalt. | Mirando al mar desde Premià de Dalt. | Looking to the sea from Premià de Dalt.

Mirant al mar des de Premià de Dalt

Aquest dia vaig aprofitar per fer una bona caminada fins a Premià de Dalt. Al costat de Can Verboom hi ha una construcció mig ruïnosa amb unes escales al peu d’un pi impressionant. A dalt de tot d’aquestes escales mirant cap al mar la vista és de postal.

Mirando al mar desde Premià de Dalt

Este día aproveché para hacer una buena caminata hasta Premià de Dalt. Al lado de Can Verboom hay una construcción medio en ruinas con unas escaleras al pie de un pino impresionante. En la parte de arriba de las escaleras mirando hacia el mar la vista es de postal.

Looking at the sea from Premià de Dalt

I used that day to take a walk up to Premià de Dalt. Just next to Can Verboom there is a building in ruins with some stairs just by the side of an impressive pine tree. The view from the top of the stairs, looking at the sea is like a postcard.

Vista de Vilassar de Mar des de l'espigó de Llevant a la Platja de l'Almadrava. | Vista de Vilassar de Mar desde el espigón de Llevant en la playa de la Almadrava. | Vilassar de Mar view from the Llevant breakwater in the Almadrava Beach.
Platja de l’Almadrava. | Playa de la Almadrava. | Almadrava beach.

Platja de l’Almadrava, Vilassar de Mar

De nou a la platja. Aquest cop la vista és de la Platja de l’Almadrava des de l’espigó de Llevant a Vilassar de Mar.
L’edifici que es veu en primer terme a la platja és el Restaurant Palomares. Les barquetes a vela van sortir a navegar al cap d’una estona d’haver-les dibuixat.
El dia era assolellat però el vent bufava fort i la mar estava força picada.

Playa de la Almadrava, Vilassar de Mar

De nuevo en la playa. Esta vez la vista es de la Playa de la Almadrava desde el espigón de Llevant en Vilassar de Mar.
El edificio que se ve en primer plano en la playa es el Restaurante Palomares. Las barquitas de vela salieron a navegar justo después de haberlas dibujado.
El día era soleado pero el viento soplaba con fuerza y el mar estaba bastante picado.

Almadrava Beach, Vilassar de Mar

A beach view again. This time is in the Almadrava Beach from the Llevant breakwater in Vilassar de Mar.
The foreground building on the beach is the Palomares Restaurant. The small sailing boats departed just when I finished drawing them.
It was a sunny but windy day and a choppy sea.

Castell de Montjuïc, Barcelona.
Castell de Montjuïc. | Castillo de Montjuïc. | Montjuïc Castle.
Vista de Barcelona, el Tibidabo i Collserola des de Montjuïc. | Vista de Barcelona, el Tibidabo i Collserola desde Montjuïc. | Barcelona, Tibidabo and Collserola view from Montjuïc.
Vista de Barcelona, el Tibidabo i Collserola des de Montjuïc. | Vista de Barcelona, el Tibidabo y Collserola desde Montjuïc. | Barcelona, the Tibidabo and Collserola view from Montjuïc.

51 Barcelona Sketchcrawl (Montjuïc)

Aquests són els dos dibuixos que vaig fer al 51 Barcelona Sketchcrawl que es va fer a la muntanya de Montjuïc.
Vam quedar a les portes del castell per dibuixar-lo. A primera hora no hi havia gaire gent però després es va omplir de turistes. No vaig tenir esma de dibuixar la gent…
Després vam dinar un entrepà pels voltants amb la meva amiga Tina vam anar a dibuixar a l’altra banda de la muntanya perquè per la part del mar feia fresca i hi havia massa gent.
Vam estar caminant una estona per trobar un bon punt de vista. Tenia ganes de fer una panoràmica de la ciutat.

51 Barcelona Sketchcrawl (Montjuïc)

Estos son los dos dibujos que hice en el 51 Barcelona Sketchcrawl que fue en la montaña de Montjuïc.
Quedamos a las puertas del castillo para dibujarlo. A primera hora no había mucha gente pero después se llenó de turistas. No tuve ánimo de dibujar gente…
Después de comer un bocadillo por los alrededores con mi amiga Tina fuimos a dibujar al otro lado de la montaña porque por la parte del mar había refrescado y había demasiada gente.
Estuvimos andando un rato para encontrar una buena vista. Tenía ganas de hacer una panorámica de la ciudad.

51 Barcelona Sketchcrawl (Montjuïc)

These are my two drawings from the 51 Barcelona Sketchcrawl in Montjuïc.
We met in front of the Castle entrance to draw it. Early in the morning there wasn’t too much people but afterwards it was full of tourists. I didn’t feel like drawing people…
Later on we ate a sandwich nearby with my friend Tina and went to draw at the other side of the mountain because the wind was colder on the seaside and there were too much people there.
We were walking a bit searching for a good place to draw. I wanted to find a panoramic view of the city.

Detall de la Masia Freixa. XIV fira Modernista de Terrassa 2016. | Detalle de la Masia Freixa. XIV Fira Modernista de Terrassa. | Masia Freixa detail. XIV Modernista Fair, Terrassa.
Detall de la Masia Freixa. XIV fira Modernista de Terrassa 2016. | Detalle de la Masia Freixa. XIV Fira Modernista de Terrassa. | Masia Freixa detail. XIV Modernista Fair, Terrassa.
Sketch al Viena. Fira modernista de Terrassa 2016
Sketch al Viena. | Sketch en el Viena. | Sketch in Viena Restaurant.

XIV Fira Modernista de Terrassa 2016

El grup d’Urban Sketchers de Terrassa fa un trobada per dibuixar la Fira Modernista que es fa en aquesta població cada any.
L’esdeveniment es realitza amb la participació activa de tota la població. Es fan representacions teatralitzades als carrers i en els espais modernistes i hi ha molta gent que passeja per la ciutat abillats amb els vestits típics de l’època.
No vam tenir sort amb el temps perquè va estar plovent tota l’estona. Així doncs només vaig poder dibuixar una mica protegida a sota d’un gran arbre en front de la Masia Freixa.
Després vam anar a fer un mos al Viena aprofitant que és en un edifici modernista i vaig dibuixar-ne un detall.

XIV Feria Modernista de Terrassa

El grupo de Urban Sketchers de Terrassa organiza un evento para dibujar la Feria Modernista que celebran en esta población cada año.
El evento se realiza con la participación activa de toda la población. Se hacen representaciones teatralizadas en las calles y en los espacios modernistas y hay mucha gente que pasea por la ciudad ataviados con los vestidos típicos de la época.
No tuvimos suerte con el tiempo porque llovió todo el rato. Así pues, solo pude dibujar un poco protegida debajo de un gran árbol en frente de la Masía Freixa.
Después nos fuimos a hacer un tentempié al Viena aprovechando que está situado en un edificio modernista y dibujé un detalle.

XIV Terrassa Modernist Fair 2016

The Terrassa Urban Sketchers Group organizes a meet up to draw the Modernist Fair, which is celebrated in this city each year.
The whole city actively participates in the event. There are dramatized representations in the streets and the Modernist spaces and there are a lot of people walking by the city wearing clothes of the period.
The weather wasn’t nice, it was raining the whole day so I only was able to draw one piece outdoors standing under a big tree just in front of the Masia Freixa.
Afterwards we went to eat something to the Viena Restaurant and used the occasion to draw a detail there because this establishment is located in a beautiful Modernist bulding.

Castell de Can Jaumar. | Castillo de Can Jaumar. | Can Jaumar Castle.
Castell de Can Jaumar. | Castillo de Can Jaumar. | Can Jaumar Castle.

Castell de Can Jaumar, Cabrils

Un dels llocs a prop de casa que més m’agrada per anar a muntanya i alhora sortir a pardalejar del Parc de la Serralada Litoral és el camí que puja al Montcabrer que, a més, té unes vistes espectaculars del Maresme des del dalt de tot.
Per puja-hi, des del centre de Cabrils s’agafa un camí que, just al començament, passa per davant del Castell de Can Jaumar.
Aquell dia però, en comptes de seguir muntanya amunt, m’hi vaig parar per dibuixar l’edifici.
Feia un sol i una bonança que convidava a gaudir del matí dibuixant mentre m’acompanyava la banda sonora dels ocells.
Actualment el Castell es troba en un estat d’abandonament deplorable i al llarg dels anys he anat veient impotent com la seva degradació s’anava accentuant.
És un edifici residencial historicista que imita un castell medieval.
Va ser construït per Manuel Jaumar i de Bofarull al 1930.

Castillo de Can Jaumar, Cabrils

Uno de los lugares cerca de casa que más me gusta para ir a la montaña y salir a pajarear del Parc de la Serralada Litoral es el camino que sube al Montcabrer que, además, tiene unas vistas espectaculares del Maresme desde la cima.
Para subir, desde el centro de Cabrils se coge un camino que, justo al principio, pasa por delante del Castell de Can Jaumar.
Ese día sin embargo, en lugar de seguir montaña arriba, me paré para dibujar el edificio.
Hacía un sol y un buen tiempo que invitaba a disfrutar de la mañana dibujando mientras me acompañaba la banda sonora de los pájaros.
Actualmente el Castillo se encuentra en un estado de abandono deplorable y a lo largo de los años he ido viendo impotente como su degradación se iba acentuando.
Es un edificio residencial historicista que imita un castillo medieval construido en 1930 por Manuel Jaumar i de Bofarull.

Can Jaumar Castle, Cabrils

The Montcabrer is one of the mountains close to home in the Parc de la Serralada Litoral that I like to go to hike and to do bird watching, besides, the view from the top is spectacular.
There is a path that starts at the centre of Cabrils that leads to the top of the mountain. The spectacular view of the Maresme region from the top is really worth it. The beginning of the path is right in front of the Can Jaumar Castle.
That day however, I stopped to draw the building instead of walking up the mountain.
It was a sunny day and the weather was so good that I stayed there drawing and listening to the birds’ soundtrack.
Nowadays the Castle is deplorable neglected and throughout the years I have helpless been a witness of its continuous deterioration.
It is a historicist residential building that imitates a medieval castle built by Manuel Jaumar i de Bofarull in 1930.

Vista des del toronet que hi ha a l'encreuament entre la Riera de Vilassar i l'avda. Lluís Companys
Vilassar de Mar.

Vilassar de Mar

A la part que mira a muntanya del nucli urbà de Vilassar, just als peus de la Serralada Litoral, hi ha una xarxa de camins veïnals que connecten finques i cases de camp dedicades al conreu de flors i plantes ornamentals.
A la primavera és fantàstic passejar-s’hi per gaudir de la vista dels planters florits enmig d’un festival de colors.
Aquesta dibuix el vaig fer des d’un turonet que hi ha a l’encreuament entre la Riera de Vilassar i l’av. Lluís Companys.

Vilassar de Mar

En la parte que mira a la montaña del núcleo urbano de Vilassar, justo a los pies de la Serralada Litoral, hay una red de caminos vecinales que conectan fincas y casas de campo dedicadas al cultivo de flores y plantas ornamentales.
En primavera es fantástico pasear por la zona para disfrutar de la vista de los planteles floridos entre un festival de colores.
Este dibujo lo hice desde el cruce entre la Riera de Vilassar y la avda. Lluís Companys.

Vilassar de Mar

The upper area in Vilassar de Mar, just at the foot of the Litoral Mountain Range, there are a network of neighbouring paths that connects country houses and plantations that grow flowers and ornamental plants.
It is fantastic to walk among them in spring to enjoy the view of the flowers in a colour festival.
I drew this sketch from the Riera de Vilassar and av. Lluís Companys intersection.

Vista des del Turó del Baldiri | Vista desde el Turó del Baldiri | View from the Turó del Baldiri
Vista des del Turó del Baldiri. | Vista desde el Turó del Baldiri. | View from the Turó del Baldiri.

Vista des del Turó d’en Baldiri

El Turó d’en Baldiri és una de les talaies de la comarca del Maresme entre els termes municipals de Teià i Premià de Dalt.
Uf!, la pujada és molt pronunciada i, si fa calor, costa tirar amunt però, un cop a dalt, la vista panoràmica s’ho val.

Vista desde el Turó d’en Baldiri

El Turó d’en Baldiri es una de las atalayas de la comarca del Maresme entre los términos municipales de Teià y Premià de Dalt.
¡Uf!, la subida es muy pronunciada y, si hace calor, subir es costoso pero, una vez arriba, la vista panorámica bien vale el esfuerzo.

View from the Turó d’en Baldiri

The Turó d’en Baldiri is a vantage point in the Maresme area between the Teià and Premià de Dalt municipalities.
Phew! The height difference makes hard the ascent, even more if the weather is hot, but once you are at the top, the panoramic view is worth the effort.

Festa del dibux 2016 (I)
Llac romàntic. | Lago romántico. | Romantic lake.
Festa del dibuix 2016 (II)
Hotel d’insectes. | Hotel de insectos. | Insects hotel.

Festa del Dibuix 2016

La Festa del Dibuix de Badalona es fa al Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús.
Aquest parc, de visita ineludible, és un oasi verd enmig de la gran ciutat.
El parc s’omple per un dia de gent de totes les edats per gaudir de tota mena d’activitats i tallers relacionades amb l’art i el dibuix.
Ens vam reunir un bon grup d’sketchers i ens vam repartir pel parc per dibuixar.
Els dos llocs que van captar la meva atenció van ser: el llac romàntic i la zona on hi ha l’hotel d’insectes que està envoltat de plantes autòctones.
Després d’un matí intens, per arrodonir la festa, tots els participants vam dinar plegats a l’aire lliure.

Festa del Dibuix 2016

La Festa del Dibuix de Badalona se realiza en el Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús.
Este parque, de visita ineludible, es un oasis verde en medio de la gran ciudad.
El parque se llena por un día de gente de todas las edades para disfrutar de toda clase de actividades y talleres relacionadas con el arte y el dibujo.
Nos juntamos un grupo de sketchers y nos repartimos por el parque para dibujar.
Los dos lugares que captaron my atención fueron: el lago romántico y la zona donde hay el hotel de insectos que está rodeado de plantas autóctonas.
Después de una intensa mañana, para culminar la jornada, todos los participantes comimos juntos al aire libre.

Festa del Dibuix 2016

The Badalona’s Festa del Dibuix is celebrated in the Can Solei i de Ca l’Arnús Park.
This park, a must do in Badalona, is a green oasis in the middle of a big city.
The park, for one day, is full of people of all ages enjoying all kinds of activities and workshops about art and drawing.
Some sketchers met and we spread out through the park to draw.
Two places captured my attention. The first one was the romantic lake and the second one was the ‘Insects hotel’, which is surrounded by native plants
Afterwards all the participants joined for a lunch outdoors.

Riu Besòs | Río Besòs | Besòs River
Riu Besòs. | Río Besòs. | Besòs River.

Riu Besòs

En un dels esdeveniments del cicle de Ciutat Verda ens vam reunir diversos sketchers per dibuixar el riu Besòs. Tot i que el dia era força gris, la jornada va ser molt productiva.
Primer vam assistir a la interessant xerrada “Coneix el procés de recuperació del tram final del riu Besòs” que va anar a càrrec de l’Antoni Alarcón, gerent del Consorci del Besòs i després vam sortir a dibuixar a la llera del riu.

Río Besòs

En uno de los eventos del ciclo de Ciutat Verda nos reunimos varios sketchers para dibujar el río Besòs. Aunque el día fue gris, la jornada fue muy productiva.
Primero asistimos a la interesante charla “Conoce el proceso de recuperación del tramo final del río Besòs” que dio Antoni Alarcón, gerente del Consorci del Besòs y después salimos a dibujar al lecho del río.

Besòs River

Some sketchers attend an event in the Ciutat Verda series to draw the Besòs River. Although the weather was cloudy, the session was very productive.
At the beginning we attended a talk by Antoni Alarcón, the general manager of the Besòs Consortium called ‘Coneix el procés de recuperació del tram final del riu Besòs’ (Lets know the final section recovery process of the Besòs River) and afterwards we went to the riverbed to draw.

Anuncis