Diari d’esbossos | Diario de apuntes | Sketch journal

Aquests són alguns dels dibuixos d’objectes quotidians del meu diari d’esbossos ràpids. He pensat que pot estar bé ensenyar-vos alguns d’aquests dibuixos de tant en tant.

Estos son algunos de los dibujos de objetos cotidianos de mi diario de bocetos rápidos. He pensado que estaría bien enseñaros algunos de estos dibujos de vez en cuando.

These are some drawings from my quick sketch journal. I thought I would be great to show you some of my sketches from time to time.

Anuncis