APS (coberta | cubierta | cover)

Il·lustració de coberta APS. | Ilustración de la cubierta APS. | APS book cover illustration.

“Aprendizaje Servicio y Educación Física” és el darrer llibre d’INDE Publicaciones, del que he fet la il·lustració de la coberta i la maquetació.
És un llibre dirigit a professionals de l’educació física, psicòlegs, pedagogs i educadors en general que tracta de la metodologia que combina en una sola activitat, l’aprenentatge de continguts, competències i valors amb el servei a la comunitat.

“Aprendizaje Servicio y Educación Física” es el último libro de INDE Publicaciones, del que he hecho la ilustración de la cubierta y la maquetación.
Es un libro dirigido a profesionales de la educación física, psicólogos, pedagogos y educadores en general que tratan de la metodología que combina en una sola actividad, el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con el servicio a la comunidad
.

Aprendizaje Servicio y Educación Física” is the latest book  by INDE Publicaciones. I made the cover’s illustration and the layout of the book.
It is a book for physical education professionals, psychologists, teachers and educators in general dealing with methodology that combines in a single activity, learning content, skills and values with service to the community.

Anuncis