“Los deportes de raqueta” (coberta | cubierta | book’s cover)

Coberta "Los deportes de raqueta".|Cubierta "Los deportes de raqueta".|"Los deportes de raqueta" book's cover.

Aquesta és la coberta de “Los deportes de raqueta”, l’últim llibre de la Rut Aznar Miralles editat per INDE Publicaciones del que he fet la maquetació i la il·lustració de la coberta.

Esta es la cubierta de “Los deportes de raqueta”, el último libro de Rut Aznar Miralles editado por INDE Publicaciones del cual he hecho la maquetación y la ilustración de la cubierta.

Here I show you the cover of the Rut Aznar Miralles’ latest book, “Los deportes de raqueta”. It has been published by INDE Publicaciones. The layout of the book and the cover’s illustration, which is the image above, was done by me.

Anuncis