Curs d’edició | Curso de Edición | Editing Course

El passat dilluns dia 13 vaig assistir a l’última sessió del “XV Curs d’Edició. Com neix un llibre. De la idea al producte”. Han estat 16 classes magistrals, totes molt interessants i profitoses on s’ha fet un exhaustiu repàs del món del llibre i l’edició en totes les seves vessants. El programa ha estat dividit en quatre mòduls: la creació; la decisió i l’elecció; l’edició i la comunicació; i finalment, la venda i la recepció del llibre. 

El pasado lunes día 13 asistí a la última sesión del “XV Curso de Edición. Como nace un libro. De la idea al producto”. Han sido 16 clases magistrales, todas muy interesantes y provechosas donde se ha hecho un exhaustivo repaso del mundo del libro y la edición en todas sus vertientes. El programa se ha dividido en cuatro módulos: la creación; la decisión y la elección; la edición y la comunicación; y finalmente, la venta y la recepción del libro.

On May 13 took place the last session from the “XV Editing Course. How a book is created”. They have consisted in 16 master classes, all of them very useful and interesting in which they made an exhaustive overview of the whole world of books, editing and publishing. The program was divided in four modules: creation; decision and election; editing and communication; and finally, sale and recepcion of the book.

Anuncis